Utenlandske eiere har bygget opp viktig styringskompetanse knyttet til forvaltning av norske ressurser og kompetanse

i følge en rapporten: "Betydningen til samvirker og stiftelser som eierformer i norsk næringsliv" fra Samfunnsøkonomisk Analyse