Formålet med samvirkeanbefalingen er å bidra til god medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak.