Juridisk arbeidsgruppe

Knut Kjosnes
Coop
Herman Jorkjend
Coop
Kristin Taraldsrud Hoff
Norsk Landbrukssamvirke
Gerd Kristoffersen
Norges Råfisklag
Line Bjerkek
NBBL

Referansegruppen for Samvirkeanbefalingen

Gerd Kristoffersen
Norges Råfisklag
Nina Melandsø
TINE
Morten Munch-Olsen
Bilkollektivet
Oskar Aas
Coop Norge