Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Felleskjøpet og Coop er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2021). 

Styreleder har ordet

"Samvirke har en over 150 års historie som organisasjonsform i Norge. Samvirkene ble etablert for å ivareta ulike bruker interesser. Gode eksempler er forbrukere ved dannelsen av Coop, bønder ved etableringen av landbrukssamvikene og boligsamvirkene for å gjøre det mulig for medlemmene å bygge og bo. Mange av de store Samvirkeforetakene i Norge har stått last og brast med sine medeiere og brukere i alle år."

Les mer her

Årets Samvirkefrokost

13. oktober ble årets Samvirkefrokost gjennomført! Temaet for dagen var hvordan sikre et godt medlemsdemokrati når vinneren tar alt?

Du hører:

  • Susanne Munch Thore, advokat og partner i Arntzen de Besche
  • Lise Holmen advokat i Arntzen de Besche
  • Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop
  • Morten Munch Olsen, daglig leder i Bilkollektivet

Gikk du glipp av dette? Du kan fortsatt se opptak av årets Samvirkefrokost her:  

https://www.youtube.com/watch?v=KMNV4bB4DnY