Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos). 

Ny Samvirkeanbefaling

Vi håper anbefalingen vil være et nyttig verktøy for samvirkene i arbeidet med å sikre en verdiskapende og god eierstyring i dialog med medlemmene og samfunnet.

Samvirkeanbefalingen er ført i pennen av advokat og partner Tore Fjørtoft fra advokatfirmaet Schjødt. Vi vil takke for verdifulle innspill fra medlemmene i Samvirkene i høringsrunden og fra medlemmene i referansegruppen som har bistått Fjørtoft i arbeidet.

Det er styret i Samvirkene som har ansvar for å oppdatere Samvirkeanbefalingen.

 

Årsmøtet i Samvirkene 23. mai 2024

Årsmøtet til Samvirkene finner sted 23. mai 2024.

Har du innspill til styremedlemmer, gi beskjed til leder i valgkomiteen Benedicte Nielsen (benedicte.nielsen@rafisklaget.no) snarest, senest innen 2. mai.

Årsmøtet begynner med et faglig program kl 12, før årsmøtesaker. Mer informasjon kommer.

Medlemsorganisasjonene står fritt til å melde på så mange de ønsker til årsmøte. Påmelding til årsmøtet til jl@samvirkene.no innen torsdag 9. mai.