Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos). 

Eierskap

Hva kjennetegner et godt eierskap? Hva mener politikerne og toppsjefene er et godt eierskap?
Og hvordan løfter vi eierskap?

Lytt til Høyre-leder Erna Solberg og finansminister Trygve Slagsvold Vedum her.

Og lytt til topplederne Philipp Engedal, administrerende direktør, Coop Norge 
og Marit Haugen, styreleder, TINE her.

Foto: Emmy Kielland


Ny Samvirkeanbefaling

Vi håper anbefalingen vil være et nyttig verktøy for samvirkene i arbeidet med å sikre en verdiskapende og god eierstyring i dialog med medlemmene og samfunnet.

Samvirkeanbefalingen er ført i pennen av advokat og partner Tore Fjørtoft fra advokatfirmaet Schjødt. Vi vil takke for verdifulle innspill fra medlemmene i Samvirkene i høringsrunden og fra medlemmene i referansegruppen som har bistått Fjørtoft i arbeidet.

Det er styret i Samvirkene som har ansvar for å oppdatere Samvirkeanbefalingen.