Om Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 88.000 ansatte og 170 milliarder i omsetning.

Vi er stolte av at tre av våre største medlemsbedrifter Coop, Tine og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2019).

Våre medlemmer er i alle bransjer over hele landet.

Ny forskrift åpner for at styremøter, årsmøter og andre møter i samvirkeforetak kan gjennomføres digitalt:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2694027/