Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos). 

Årsmøtet i Samvirkene

Årsmøte i Samvirkene finner sted torsdag 23. mai kl 0900 på Deichman i Bjørvika,
rom Disen i 4. etasje.

Kl 09.00: Faglig program:

  • Dekan Casper Claudi Rasmussen ved Handelshøyskolen NMBU innleder om kompetanse i styrer i medlemsstyrte bedrifter.

Kl 10.15: Årsmøtesaker

Påmelding innen torsdag 9. mai til jl@samvirkene.no.

                              

Ny Samvirkeanbefaling

Vi håper anbefalingen vil være et nyttig verktøy for samvirkene i arbeidet med å sikre en verdiskapende og god eierstyring i dialog med medlemmene og samfunnet.

Samvirkeanbefalingen er ført i pennen av advokat og partner Tore Fjørtoft fra advokatfirmaet Schjødt. Vi vil takke for verdifulle innspill fra medlemmene i Samvirkene i høringsrunden og fra medlemmene i referansegruppen som har bistått Fjørtoft i arbeidet.

Det er styret i Samvirkene som har ansvar for å oppdatere Samvirkeanbefalingen.