Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning. Vi er stolte av at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2020). 

Samvirkene arbeider for et verdiskapende og mangfoldig eierskap og like vilkår for de ulike eierformene. Les mer her.

Samvirkene har en avtale med advokatfirmaet Seland Orwall som innebærer at medlemmer av samvirkene får juridisk rådgiving. Les mer under juridisk rådgiving.