Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Felleskjøpet og Coop er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2021). 

Styreleder har ordet

"Samvirke har en over 150 års historie som organisasjonsform i Norge. Samvirkene ble etablert for å ivareta ulike bruker interesser. Gode eksempler er forbrukere ved dannelsen av Coop, bønder ved etableringen av landbrukssamvikene og boligsamvirkene for å gjøre det mulig for medlemmene å bygge og bo. Mange av de store Samvirkeforetakene i Norge har stått last og brast med sine medeiere og brukere i alle år."

Les mer her

Årsmøte i Samvirkene

Årsmøte i Samvirkene finner sted onsdag 25. mai kl. 12.00 - 14.00 på Deichman Bjørvika.

Kl 12: Faglig program

Skreddersøm av NUES for samvirker v/advokat og partner Tore Fjørtoft i Schjødt

TINEs erfaringer med å praktisere NUES v/ juridisk direktør i TINE Nina Melandsø

Kl 13: Årsmøtesaker

Påmelding innen 6. mai til jl@samvirkene.no.