Om Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning. Våre medlemmer er i alle bransjer over hele landet.

Samvirkene arbeider for et verdiskapende og mangfoldig eierskap og like vilkår for de ulike eierformene.

Vi er stolte av at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2020).

Årets Samvirkefrokost:

Partileder Jonas Gahr Støre, adm dir i FinansNorge, Idar Kreutzer, adm dir i Kredinor Tor Berntsen, konsernsjef i Coop Geir Inge Stokke og adm dir i Virke, Ivar Horneland Kristensen diskutere Hvem skal eie Norge? Du  finner Årets Samvirkefrokost her:

https://youtu.be/SIZYy-OxLjM