Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos). 

Samvirkefrokosten 2023

Takk til fantastiske innledere Trygve Slagsvold Vedum, Erna Solberg, Philipp Engedal, Marit Haugen, Frode Jacobsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Ane Breivik og Gaute Lenvik og alle i en fullsatt sal på Deichman Bjørvika som var med å sette eierskap på dagsorden. For dere som gikk glipp av seansen byr Mette Vågnes Eriksen og Anja Valstad Magnussen på reprise i Polyteknisk Forening sin #Polypod.

Foto: Emmy Kielland

Ny Samvirkeanbefaling

Vi håper anbefalingen vil være et nyttig verktøy for samvirkene i arbeidet med å sikre en verdiskapende og god eierstyring i dialog med medlemmene og samfunnet.

Samvirkeanbefalingen er ført i pennen av advokat og partner Tore Fjørtoft fra advokatfirmaet Schjødt. Vi vil takke for verdifulle innspill fra medlemmene i Samvirkene i høringsrunden og fra medlemmene i referansegruppen som har bistått Fjørtoft i arbeidet.

Det er styret i Samvirkene som har ansvar for å oppdatere Samvirkeanbefalingen.