Samvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.
Vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2020). 

Samvirkefrokosten 13. oktober:

Når vinneren tar alt...

Samvirkene har 150 års historie og ble etablert for å ivareta ulike brukerinteresser. Dette har vist seg å være en velfungerende modell, og i dag har Samvirkene i Norge 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning. Men et stadig tøffere marked har ført til et økende krysspress mellom de forretningsmessige kravene, og kravene til inntjening på den ene siden og selve samvirkedemokratiet på den annen. Hvordan sikre et godt medlemsdemokrati når vinneren tar alt?

Velkommen v/styreleder i Samvirkene Geir Jostein Dyngeseth

God eierstyring når vinneren tar alt v/ Susanne Munch Thore, advokat og partner i Arntzen de Besche

Medlemsdemokrati vs. vekst v/ Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop og  v/ Morten Munch Olsen, leder i Bilkollektivet

Følg oss på direkte streaming, lenke kommer snart.

Styreleder har ordet

"Samvirke har en over 150 års historie som organisasjonsform i Norge. Samvirkene ble etablert for å ivareta ulike bruker interesser. Gode eksempler er forbrukere ved dannelsen av Coop, bønder ved etableringen av landbrukssamvikene og boligsamvirkene for å gjøre det mulig for medlemmene å bygge og bo. Mange av de store Samvirkeforetakene i Norge har stått last og brast med sine medeiere og brukere i alle år."

Les mer her