Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning. Våre medlemmer er i alle bransjer over hele landet.

Samvirkene arbeider for et verdiskapende og mangfoldig eierskap og like vilkår for de ulike eierformene.

Vi er stolte av at tre av våre største medlemsbedrifter Coop, Tine og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2019).

Koronakrisen:

Ny forskrift åpner for at styremøter, årsmøter og andre møter i samvirkeforetak kan gjennomføres digitalt:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2694027/

Virksomheter kan utsette ordinær generalforsamling og årsmøte:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/virksomheter-kan-utsette-ordinar-generalforsamling-og-arsmote/id2697204/