Samvirkeforetak bygger sin virksomhet på:

  • Selvhjelp
  • Eget ansvar
  • demokrati
  • Likhet
  • Rettferdighet
  • Solidaritet
  • Ærlighet
  • Åpenhet.
  • Sosialt ansvar 
  • Omtanke for andre

Samvirkeverdiene er, i likhet med samvirkeprinsippene, en del av The Statement on the Co-operative Identity, vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA) i 1995.