• Ønsker dere å være del av en stor og sterk interesseorganisasjon for samvirke?
  • Savner dere en diskusjonspartner og et møte- og nettverkssted for erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak?
  • Ønsker dere å delta i et fellesskap som arbeider for at samvirke som selskapsform blir mer kjent, forstått og akseptert, og følgelig likestilt med andre selskapsformer?

Som medlem får dere tilgang til:

  • En interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform.
  • En felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, slik at samvirke blir mer kjent, forstått og akseptert.
  • Et nettverk til ressurser innen jus og økonomi.
  • Et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling mellom samvirkeforetak innen ulike bransjer og næringer-
  • En forening som arbeider for å gjøre samvirkeformen mer kjent og brukt, slik at det etableres flere samvirkeforetak.

Til sammen representerer Samvirkene:

  • 2,8 millioner individuelle medlemmer.
  • 168,5 milliarder NOK i samlet omsetning.
  • Ca. 88 000 ansatte.

Oversikt over nåværende medlemmer

Kontingenten for enkeltestående samvirkeforetak baseres på bruttoomsetning, ev. på konsernsnivå, fra sist tilgjengelige årsregnskap. 

For sammenslutninger av flere samvirkeforetak baseres kontingenten på omsetning i sammenslutningen som juridisk enhet, ikke på samlet omsetning hos medlemmene. 

Omsetning inntil 2,5 millioner kroner   Kr.    1 500
Omsetning fra 2,5 millioner og inntil 5 millioner kroner   Kr.    5 500
Omsetning fra 5 millioner og inntil 10 millioner kroner   Kr.    7 500
Omsetning fra 10 millioner og inntil 20 millioner kroner   Kr.  12 500
Omsetning fra 20 millioner og inntil 100 millioner kroner   Kr.  25 000
Omsetning over 100 millioner kroner   Kr.  35 000


Kontingenten faktureres med mva.

Last ned

Vedtekter 2023 pdf - 130 Kb

Spørsmål om medlemskap?

Ta kontakt med daglig leder Janne Log jl@samvirkene.no