Medlemmer:

Samvirkene har en avtale med advokat Bjørn O. Øiulfstad som innebærer at medlemmer av Samvirkene får en konsultasjon pr år per medlem. Bistand utover dette registreres som et selvstendig oppdrag og faktureres direkte.

Medlemmene som ønsker rådgiving tar kontakt med advokat Øiulfstad på telefon + 947 81 560 eller bjorn@advoiulfstad.no.

Ikke medlemmer:

Ikke-medlemmer kan også bruke advokat Øiulfstad, men vil bli fakturert etter gjeldende satser.