Innholdet i stiftelsesprosessen:

 • Utarbeide vedtekter
 • Forberede stiftelsesdokumentet for endelig utfylling og signering i stiftelsesmøtet.
 • Sette opp eventuell åpningsbalanse.
  - Dette gjelder kun dersom stifterne skal gjøre innskudd, og en eller flere av stifterne skal gjøre opp innskuddet i annet enn rene penger. Bestemmelser om hvorvidt foretaket har (andels)innskudd eller ei vil framgå av vedtektene.
 • Planlegge og gjennomføre stiftelsesmøtet - se stiftelsesdokumentet som mal for stiftelsesmøtets innhold.  
 • Dersom stifterne skal betale innskudd i forbindelse med stiftelsen - dvs. at vedtektene inneholder bestemmelser om andelsinnskudd:
  - Få bekreftelse fra statsautorisert eller registrert revisor når innskuddskapitalen er fullt ut innbetalt. Gjelder ved tingsinnskudd og krav
    om åpningsbalanse. Se ovenfor.
  - Dersom innskuddene utelukkende er gjort med penger, holder det at en finansinstitusjon, f.eks. bank, bekrefter at innskuddene er fullt ut innbetalt. Se samvirkelovens § 12.
 • Sørge for registrering i Foretaksregisteret innen tre måneder etter stiftelsesdato. Det enkleste og rimeligste er registering via Altinn.
  Husk alle nødvendige vedlegg:
  Vedtekter, stiftelsesdokument, evt. åpningsbalanse, bekreftelse på at evt. innskuddskapital er fullt ut innbetalt, se foregående kulepunkt.
Håndboken Vi starter samvirkeforetak

Iinformasjon om både samvirkets særpreg og framgangsmåte ved etablering

pdf - 548 Kb
Vanlige feil og mangler ved registrering av samvirkeforetak (SA)

Punkter som det er lett å glemme, eller der det er lett å gjøre feil ved registrering av SA.

pdf - 190 Kb

Nyttige lenker for dere som søker kunnskap om etablering av samvirkeforetak