- I nedgangstider har utenlandske eiere er det en tilbøyelighet til å verne om foretakenes hjemmebase ved nedskaleringer

i følge en rapporten: "Betydningen til samvirker og stiftelser som eierformer i norsk næringsliv" fra Samfunnsøkonomisk Analyse