Samvirker utgjør 3 prosent av årsverkene i det alminnelige arbeidsliv.

Publisert: onsdag 11. november 2020

i følge rapporten: "Betydningen til samvirker og stiftelser som eierformer i norsk næringsliv"  fra  Samfunnsøkonomisk Analyse