Styrelederen har ordet, Geir Jostein Dyngeseth

Publisert: tirsdag 26. januar 2021
Bilde

Samvirke er bærekraftig

Pandemien rammer oss alle på ulike vis.

Samvirke har en over 150 års historie som organisasjonsform i Norge. Samvirkene ble etablert for å ivareta ulike bruker interesser. Gode eksempler er forbrukere ved dannelsen av Coop, bønder ved etableringen av landbrukssamvikene og boligsamvirkene for å gjøre det mulig for medlemmene å bygge og bo. Mange av de store Samvirkeforetakene i Norge har stått last og brast med sine medeiere og brukere i alle år.

Det kan være noe av forklaringen på at nordmenn mener eierskap er viktig. Nordmenn mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet, for norske lokalmiljø og for sysselsettingen i Norge. Samvirkenes misjon er å ivareta sine medeieres interesser også i vanskelige tider. Vi forbinder derfor samvirker med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge.

Kriser vil inntreffe fra tid til annen. Derfor trenger vi innebygde stabiliserende elementer i økonomien.  Ifølge casestudier gjort av et FNs forskningsinstitutt, kom virksomheter med langsiktig eierskap seg bedre gjennom finanskrisen enn andre. Disse funnene understøttes av rapporten «Organisasjonsformer og eierskap» fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Samvirker er motstandsdyktige, ivaretar sine eiere og brukere, skjermer de ansatte og gjør det ofte bedre enn konkurrentene i nedgangstider. Fordi de er brukereid.

Brukereierskap er langsiktig.

Geir Jostein Dyngeseth
Styreleder