Telefon

Direkte: 917 22 603
Sentralbord: 22 40 38 50

Daglig leder

Janne Log
Tlf: 917 22 603
jl@samvirke.org

Besøksadresse
Øvre Vollgt. 11
0158, OSLO 

Postadresse
Samvirkene
Postboks 452 Sentrum
0104, OSLO