• ​Er dere et samvirkeforetak eller en sammenslutning av flere samvirkeforetak?
 • Ønsker dere å være del av en stor og sterk interesseorganisasjon for samvirke?
 • Savner dere en diskusjonspartner og et møte- og nettverkssted for erfaringsutveksling med andre samvirkeforetak?
 • Ønsker dere å delta i et fellesskap som arbeider for at samvirke som selskapsform blir mer kjent, forstått og akseptert, og følgelig likestilt med andre selskapsformer?

Da er medlemskap i Samvirkesenteret noe for dere!

Samvirkesenteret er en forening, åpen for alle samvirkeforetak og sammenslutninger som representerer samvirkeforetak.

Som medlem får dere tilgang til:

 • en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform
 • en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, slik at samvirke blir mer kjent, forstått og akseptert
 • spisskompetanse på samvirke som foretaksform
 • enkel rådgiving og en diskusjonspartner når spørsmål oppstår
 • et nettverk til ressurser innen jus og økonomi
 • medlemsseminar og -konferanser om tema av felles interesse
 • et nettverk og en møteplass for erfaringsutveksling mellom samvirkeforetak innen ulike bransjer og næringer
 • en forening som arbeider for å gjøre samvirkeformen mer kjent og brukt, slik at det etableres flere samvirkeforetak

Til sammen representerer våre 36 medlemmer:

 • 2,8 millioner individuelle medlemmer
 • 168,5 milliarder NOK i samlet omsetning
 • Ca. 88 000 ansatte

Oversikt over nåværende medlemmer

Kontingenten for enkeltestående samvirkeforetak baseres på bruttoomsetning, ev. på konsernsnivå, fra sist tilgjengelige årsregnskap. 

For sammenslutninger av flere samvirkeforetak baseres kontingenten på omsetning i sammenslutningen som juridisk enhet, ikke på samlet omsetning hos medlemmene. 

Omsetning inntil 2,5 millioner kroner   Kr.    1 500
Omsetning fra 2,5 millioner og inntil 5 millioner kroner   Kr.    5 500
Omsetning fra 5 millioner og inntil 10 millioner kroner   Kr.    7 500
Omsetning fra 10 millioner og inntil 20 millioner kroner   Kr.  12 500
Omsetning fra 20 millioner og inntil 100 millioner kroner   Kr.  25 000
Omserning over 100 millioner kroner   Kr.  35 000


Kontingenten faktureres med mva.

Last ned

Vedtekter 2023 pdf - 130 Kb

Spørsmål om medlemskap?

Ta kontakt med daglig leder Janne Log jl@samvirkene.no