Selskapsformen

Samvirkets særpreg, fordeler og muligheter. Samvirke og andre selskapsformer Eksempler på SA

Definisjon og prinsipper

Om samvirkeforetakets innhold og særpreg, de internasjonale prinsipper og verdier for samvirke

Samvirkeloven

Om innholdet i samvirkeloven og lenke til hele loven i Lovdata