Samvirkeforetak bygger sin virksomhet på:

  • selvhjelp
  • eget ansvar
  • demokrati
  • likhet
  • rettferdighet
  • solidaritet
  • ærlighet
  • åpenhet.
  • sosialt ansvar 
  • omtanke for andre

Samvirkeverdiene er, i likhet med samvirkeprinsippene, en del av The Statement on the Co-operative Identity, vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA) i 1995.