Samvirkene har en avtale med advokatfirmaet Seland Orwall som innebærer at medlemmer av Samvirkene får en halv times konsultasjon pr år per medlem. Medlemmene som ønsker rådgiving, sender en kort epost til samvirke@selandorwall.no.

Advokatfirmaet Seland Orwall tar kontakt innen 24 timer og avtaler tidspunkt for en telefonsamtale. Alle medlemmer får en halv time rådgivning uten å bli fakturert for dette.  Bistand utover dette registreres som et selvstendig oppdrag og faktureres direkte.

Ikke-medlemmer kan benytte samme e-postadresse, men vil bli fakturert etter gjeldende satser.