Lov om samvirkeforetak trådte i kraft 1. januar 2008. Samvirkeloven gjelder for alle samvirkeforetak med unntak av gjensidige forsikringsselskap, boligbyggelag og borettslag, som alle har egen lovgivning.

Inntil loven trådte i kraft, var Norge ett av få land som ikke hadde egen samvirkelov. Det at en har fått en egen lov gjør det enklere og mer oversiktlig både å etablere og å drive et samvirkeforetak. 

Samvirkeforetak etablert før 1. januar 2008 har en overgangstid på 5 år for å tilpasse sine vedtekter til loven. Les mer om krav og framgangsmåte for slik tilpasning under menypuntet Fra BA til SA.