Styret i Samvirkene

Geir Jostein Dyngeseth

Styreleder

Coop Norge SA - Organisasjons- og medlemsdirektør
Øyvind Ørbeck Sørheim

Nestleder

Det Kongelige Selskap for Norges Vel - Adm. direktør
Tor Berntsen

Styremedlem

Kredinor SA - Adm. direktør
Anders Sigstad

Styremedlem

Landkreditt SA - Organisasjonssjef
Håvard Lundberg

Styremedlem

Analyse og Tall SA
Gerd Kristoffersen

Styremedlem

Norges Råfisklag SA - Juridisk rådgiver
Bård Folke Fredriksen

Styremedlem

NBBL SA - Direktør
Gaute Lenvik

Styremedlem

Norsk Landbrukssamvirke - Adm. direktør

Ansatte

Janne Log

Daglig leder

Mitra Alaie Brekke

Ansvarlig for Web og Sosiale medier

Samvirkene