Styret i Samvirkene

Geir Jostein Dyngeseth

Styreleder

Coop Norge SA - Organisasjons- og medlemsdirektør
Øyvind Ørbeck Sørheim

Nestleder

Det Kongelige Selskap for Norges Vel - Adm. direktør
Eli Reistad

Styremedlem

Norsk Landbrukssamvirke - Adm. direktør
Tor Berntsen

Styremedlem

Kredinor SA - Adm. direktør
Anders Sigstad

Styremedlem

Landkreditt SA - Organisasjonssjef
Håvard Lundberg

Styremedlem

Analyse og Tall SA
Gerd Kristoffersen

Styremedlem

Norges Råfisklag SA -Juridisk rådgiver
Vibeke Marøy Melstrøm

Styremedlem

Uloba - Independent Living Norge SA - Generalsekretær
Cato Strøm

Styremedlem

TONO SA - Adm. direktør
Bård Folke Fredriksen

Styremedlem

NBBL SA - Direktør

Ansatte

Janne Log

Daglig leder

Mitra Alaie Brekke

Sosiale medier ansvarlig

Samvirkene
Kaan Aslihan

Webansvarlig

Samvirkene