Styret i Samvirkene

Geir Jostein Dyngeseth

Styreleder

Coop Norge SA - Organisasjons- og medlemsdirektør
Gaute Lenvik

Nestleder

Norsk Landbrukssamvirke - Adm. direktør
Anders Sigstad

Styremedlem

Landkreditt SA - Organisasjonssjef
Christian-Marius Stryken

Styremedlem

NBBL SA - Direktør
Gerd Kristoffersen

Styremedlem

Norges Råfisklag SA - Juridisk rådgiver
Håvard Lundberg

Styremedlem

Analyse og Tall SA - Partner og interaksjonsdesigner
Julie Nåvik Hval

Styremedlem

Norges Vel - Rådgiver

Ansatte

Janne Log

Daglig leder

Juridisk rådgivning

(for medlemmer, ikke-medlemmer faktureres)

Bjørn O. Øiulfstad

Advokat