Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. For første gang hadde Norge fått en egen lov om samvirkeforetak. Bestemmelser om regnskaps- og revisjonsplikt for samvirkeforetak finnes ikke i samvirkeloven, men henholdsvis i Regnskapsloven (lovdata.no) og Revisorloven (lovdata.no).