Eierskap i en perfekt storm

av daglig leder i Samvirkene, Janne Log, publisert i Dagens Perspektiv
Publisert: fredag 18. oktober 2019

De viktige kampanjene treffer på tema i tiden. I høst har DNB satt fokus på eierskap. Resultatene fra Ipsos store omdømmekåring understøtter dette. De bedriftene som har best omdømme i det norske folk er: Coop, Tine, NRK, Vinmonopolet og Felleskjøpet.

Hva har disse selskapene felles? Eierskap – langsiktig eierskap. Tre av de er samvirkeeid og to av de statlig eid. 

Men hvorfor er eierskap plutselig et tema? DNB har selvsagt rett; eierskap påvirker styring. Når vi står overfor stadig større utfordringer som økt globalisering, økende ulikhet og større bærekraftsutfordringer, ønsker vi oss stødig styring – og eierskap.

Norge er langt fra det eneste landet hvor dette er en ny og sterk trend. I USA har den anerkjente amerikanske forretningsadvokaten Marty Lipton uttrykt frykt for at amerikanske selskapsstyrer fokuserer for mye på eiernes kortsiktige interesser på bekostning av de langsiktige interessentene til ansatte, kunder og samfunn. Han sier toppledere, styrer og eiere må lære av den politiske uroen de økende inntektsforskjellene har ført til. Han frykter at kapitalismen, skal bli byttet ut mer et langt mer ustabilt økonomisk system.

Og for ikke lenge siden undertegnet 181 amerikanske toppledere et opprop om at de har forpliktelser overfor alle interessegrupper, ikke bare eierne. Toppsjefene ønsker å signalisere at de har fått med seg den økende uroen. De sier de vil håndtere særlig klimautfordringene i forhold til alle interessenter og med et langsiktig tidsperspektiv. 

Generelt kan man si at styrene i norske selskaper har hatt et bredere og mer langsiktig interessentperspektiv enn styrene i amerikanske selskap som har fokusert mer på forpliktelser overfor eierne. 

Men når utfordringene blir stadig større og mer langsiktige; globalisering, bærekraft og økende ulikhet – blir langsiktig eierskap og styring mer aktuelt.

Og i den perfekte storm, påvirker eierskap omdømme. Det norske folk ønsker langsiktig eierskap og styring - særlig av landets viktigste selskaper.