Samvirker kan ikke selges og representerer en stabilitet i norsk eierskap:

i følge en rapporten: "Betydningen til samvirker og stiftelser som eierformer i norsk næringsliv" fra Samfunnsøkonomisk Analyse