Nordmenn mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet, for norske lokalmiljø og for sysselsettingen i Norge.

viser en opinionsundersøkelse gjennomført av Ipsos