Når utenlandske selskaper går inn i norske virksomheter blir det mindre bedriftsdemokrati og mer byråkrati. Den økte effektiviteten vi har oppnådd gjennom det norske trepartssamarbeidet reduseres

i følge en rapport fra Fafo