Finanssamvirker gjorde det bedre under finanskrisen enn andre finansforetak

i følge en rapporten: "Betydningen til samvirker og stiftelser som eierformer i norsk næringsliv"  fra Samfunnsøkonomisk Analyse