Medlemmene som ønsker rådgiving, sender en kort epost til samvirke@selandorwall.no.

Advokatfirmaet Seland Orwall tar kontakt innen 24 timer og avtaler tidspunkt for en telefonsamtale. Alle medlemmer får en halv time rådgivning uten å bli fakturert for dette.  Bistand utover dette registreres som et selvstendig oppdrag og faktureres direkte.

Ikke-medlemmer kan benytte samme e-postadresse, men vil bli fakturert etter gjeldende satser.