Tor Berntsen - Sverigepatrioten som leder Norges nest største inkassobyrå

Publisert: onsdag 27. november 2019
Bilde

Kredinor

Kredinor er et norsk inkassoselskap med virksomhet i ti norske byer. I Norge er Kredinor organisert som et samvirke med 2170 medlemmer som selskapets oppdragsgivere og eiere. Selskapet har i overkant av 500 ansatte. Selskapet har også virksomhet i Sverige og i Danmark. Selskapet ble etablert i 1905 under navnet «Kreditorforeningen i Christiania».

Som sjef for Kredinor, hva er du mest stolt av?

Jeg er svært stolt av at vi i en til tider utsatt bransje har holdt stand og vokst fra etableringen i 1905 og frem til i dag. Jeg er også stolt over at vi fortsatt er medlemseid og at vi i motsetning til våre største konkurrenter har klart oss godt uten store kapitalressurer i ryggen. Videre er jeg stolt over at så mange store og små aktører i næringslivet har valgt og velger oss som partner innenfor faktura administrasjon, betalingsoppfølging og inkasso.

Hva er den største utfordringen for Kredinor i årene fremover?

Det er mange utfordringer. Noen mindre aktører vil forsøke å helautomatisere alle prosesser for å holde kostnadsnivået lavt.

Det vil kunne gå utover behandlingen av den enkelte skyldner som vi i dag nitidig følger opp gjennom tett kommunikasjon. Behandlingen av den enkelte vil kunne bli svekket.

En revidert inkassolov er på trappene og det hilser vi velkommen, men innholdet i loven kan bli av en slik karakter at inntektsgrunnlaget i vesentlig grad blir redusert. Kostnader må da spares og det kan gå utover kvaliteten på det arbeidet inkassobransjen vil kunne utføre, og det vil også kunne medføre lenger kredittid og svekket likviditet i deler av næringslivet.

Det er ingen tjent med.

Hva er den største næringspolitiske utfordringen for Norge i årene fremover?

Kravet til digitalisering, effektivisering og automatisering øker stadig og endringene i kompetansekrav vil stadig være økende. Oppdatert og relevant kompetanse vil være suksessfaktorer, og Norge må henge med i kompetanseutviklingen. Befolkningen blir stadig eldre og byrdene for de som er arbeidsføre kan bli for store. Vi vil kunne oppleve knapphet på relevant arbeidskraft og det vil i så fall hemme utviklingen i Norge.