Nordmenn meiner det betyr noko kven som eig næringslivet.

Artikkel i Nationen
Publisert: tirsdag 05. mai 2020

Nordmenn meiner det betyr noko kven som eig næringslivet. To av tre vil at det eigarskapet skal vere norsk, viser ei fersk undersøking.

Grunnen til at nordmenn ønskjer norsk eigarskap er først og fremst fordi dei meiner det er viktig for den økonomiske utviklinga i Noreg, utviklinga av lokalsamfunn og sysselsetjinga. Det går fram av ei undersøkinga
som Ipsos (tidlegare MMI) har gjort for Samvirkene.