Når alt må endres

Av daglig leder i Samvirkene, Janne Log, publisert i Dagens Perspektiv.
Publisert: tirsdag 04. mai 2021

"Vi kan ikke redde verden ved å spille etter reglene, fordi reglene må endres. Alt må endres - og det må begynne i dag" (Greta Thunberg)

Når vi står overfor stadig større endringer, trenger vi stødig styring – og eierskap. For eierskap påvirker styring.

Oljefondet er et godt eksempel på det. Hvert år stemmer Oljefondet på over 120.000 forslag i selskaper over hele verden. Hvordan de stemmer, har stor betydning for selskapene. Nå er det høysesong for generalforsamlinger og Oljefondet deltar på tusenvis av generalforsamlinger. De har satt tre prioriteringer for sin stemmegivning: effektive styrer, økt mangfold og håndtering av klimarisiko. Oljefondet bruker eierskapet sitt til å påvirke.

Verden har vel aldri stått i så store endringsprosesser samtidig. Vi må akselerere overgangen til en sirkulær økonomi og vi står midt i et digitalt skifte ledet an av globale teknologigiganter.

I så krevende endringer, trenger vi langsiktige eiere med ambisjoner, som utover lønnsomhet.

Eierskap og sammensetningen av eierskap har derfor aldri vært viktigere. Langsiktige eiere med ambisjoner kan få til store endringer. Nå er det er ikke lenger tilstrekkelig med mål for det statlige eierskapet.

Vi trenger mål for sammensetningen av eierskapet i Norge. Vi trenger eierskap som evner å sikre tilstrekkelig tempo i omstillingen og sikre at vi beholder og utvikler norsk kompetanse og den norske modellen.

Lineær økonomi er utdatert

Hele økonomien vår er nå bygget rundt lineære prinsipper. Dette er ikke bærekraftig. Ifølge Circularity Gap Report Norway, er kun 2,4 prosent av norsk økonomi sirkulær (2020). Hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker pr år, blir ikke ført tilbake til kretsløpet

Gap-analysen av Nederland viser 24,5 prosent sirkularitet og Østerrike 9,7 prosent. Den globale sirkulariteten er målt til 8,6 prosent. Norge ligger altså på jumboplass. Og det som gjør det enda verre er at Norge har et av de høyeste forbruk per innbygger i verden. Vi forbruker rundt tre ganger så mye som den gjennomsnittlige europeeren.

EU har som mål å bli helsirkulært innen 2050. Det blir krevende. Norge er et av landene som løper størst risiko for fall i BNP i et scenario hvor verden ikke klarer en omstilling til en bærekraftig økonomi.

Det digitale skiftet er i ferd med å bli det store eierskiftet

Hele verdikjeder må endres. Samtidig løper vi en overgangsrisiko ved at markedene vi opererer i har ambisiøse planer for en omstilling til en sirkulær nullutslippsøkonomi. Det er ingen tvil om at Norge står overfor gigantiske endringer.

Det digitale skiftet er i ferd med å bli det store eierskiftet

Samtidig står vi midt i et digitalt skifte, ledet an av amerikanske og kinesiske giganter. USAs teknologisektor er nå verdt mer enn alle børsselskaper i Europa. Og den store nedstengingen har gjort plattformselskapene, særlig Facebook og Amazon, enda mektigere.   

De globale plattformgigantene på enorme mengder brukerdata om nordmenn– i en tid der brukerdataene aldri har vært mer verdt. Vi vet ikke hvor all denne informasjonen ender, hva som lagres hvor og hvordan det brukes. Det digitale skiftet er i ferd med å bli det store eierskiftet.

Norge har aldri stått i så store og krevende endringer. Og så store endringer krever langsiktigere eiere med ambisjoner. For eierskap påvirker styring. Det krever igjen en bevisst eierpolitikk. Nå trenger vi eiere som vil endre alt – det krever langsiktighet.