Monsteret kommer

Av daglig leder Janne Log, publisert i Dagsavisen
Publisert: onsdag 19. august 2020

Det teknologiske skiftet har ført til den raskeste eierkonsentrasjonen noensinne. Pandemien forsterker dette. Og nå kommer Amazon til Norge.

 «Monsteret Amazon kommer… Det er et selskap så stort og dominerende at det nærmest mangler sidestykke. Og selskapet vokser i en takt som knapt tidligere er sett», skriver Dagsavisen på lederplass 9. august.

Dagsavisen har rett. Det digitale skiftet er i ferd med å bli det store eierskiftet og pandemien gir dette eierskifte ytterligere fart. Facebook, Apple, Amazon og Alphabet har nå en samlet børsverdi på i underkant av 5000 milliarder dollar - tilsvarende den årlige verdiskapningen i verdens tredje største økonomi, Japan. Og nedstengingen som følge av pandemien gjør disse har plattformselskapene enda mektigere.

Amazon hadde en økning i omsetning på 40 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på nesten 6 milliarder dollar, som er en dobling fra samme periode i fjor. Både netthandelen fikk et oppsving når folk har måttet holde seg hjemme, i tillegg har stadig flere på hjemmekontor økt etterspørselen etter Amazons skytjenester. Og eieren av Amazon, Jeff Bezos, har økt sin formue med 65 milliarder dollar så langt i år. Dette gjør Bezos til verdens desidert rikeste person. Det er forventet at Amazon er det selskapet som vil fortsette å ha mest nytte av økningen i både netthandel og skybaserte tjenester.

Nylig måtte Amazon, sammen med Facebook, Google og Alphabet, svare på en rekke anklager i den amerikanske kongressen. Amazon beskyldes for å samle inn og bruke brukerdata til å lage egne tilbud og på den måten presset andre aktører ut av markedet. Videre anklages de for å tvinger forhandlere til å bruke Amazons egne lagre og logistikksystem, som fører til at de må øke prisene. Dette gir igjen rom for Amazons egenproduserte produkter. 

Det har også vært mye fokus på hvordan plattformgigantene behandler de som arbeider der. Forfatteren James Bloodworth, gikk undercover og tok jobb i blant annet Amazon. I følge Bloodworth betaler Amazon svært lav lønn, gir få rettigheter til sine ansatte og underlegger dem et svært strengt kontrollregime. Dette er arbeidsforhold som ikke er lov i Norge. I tillegg betaler de store amerikanske IT-gigantene i praksis ikke skatt i de landene de opererer i.

Det finnes andre måter å organisere det digitale eierskapet på. Professor Amy Webb (NYU) mener kunstig intelligens bør reguleres som et kollektivt gode. Og dersom plattformselskapene eies av brukerne, enten det er tilbyderne eller etterspørrerene, unngås mange av de negative effektene. Dette er også mer langt mer i tråd med hva nordmenn ønsker.

En undersøkelse Ipsos har gjennomført viser at nordmenn mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet (82 prosent), for norske lokalmiljø (78 prosent) og for sysselsettingen i Norge (76 prosent). Det er stor enighet i Norge når det gjelder eierskap, vi mener nasjonalt eierskap er best, kun 3 prosent mener utenlandsk eierskap er best.

Hvordan skal vi som nasjon møte slik en slik pengemakt i tid der en dalende oljesektor, flere eldre, økende utgifter til helsevesenet og en stadig mer nødvendig klimakamp? Nå haster det med en plan for hvordan vi best skal ta vare på norsk eierskap, den norske modellen og det norske demokratiet i et digitalt skifte. For hvem vil vi skal eie Norge når pandemien er over?