Langsiktig, nasjonalt eierskap må på den politiske dagsorden

publisert i Dagens Perspektiv
Publisert: mandag 25. november 2019

Derfor lanserer samvirkebedriftene organisasjonen Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirke

«Gjennom Samvirkene ønsker vi å løfte en debatt om verdiskaping, eierskap og den norske modellen. Det utenlandske eierskapet i Norge øker og det svekker den norske modellen. Derfor må diskutere hvem vil vi skal eie norsk verdiskaping og arbeidsplasser slik at vi tar vare på og utvikler den norske modellen» sier styreleder i Samvirkene, Henning Lauridsen.

Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirker har 2,8 millioner enkeltmedlemmer, 170 milliarder NOK i samlet omsetning og 88 000 ansatte. Daglig leder i Samvirkene blir Janne Log. 

Janne har bred erfaring fra ulike eierkonstellasjoner, hun har femten års erfaring fra toppledergrupper i Norges Sjømatråd, EVRY og Handelshøyskolen BI.

«Det er en økende bevissthet rundt eierskap. Dette viser blant annet Ipsos store omdømmekåring. Coop, Tine, NRK, Vinmonopolet og Felleskjøpet har to ting felles; best omdømme og langsiktig, nasjonalt eierskap.» sier Janne Log.

«Økede maktkonsentrasjon og ulikhet gjør at eierskap nå er et av de viktigste næringspolitiske spørsmålene. Hvordan får vi et eierskap som sikrer langsiktig verdiskaping og den norske modellen? Hvem vil vi skal eie norsk verdiskaping og arbeidsplasser?» avslutter Log.