GOD JUL!

Publisert: onsdag 18. desember 2019
Bilde

I det vi nærmer oss 2020 dreier eierskap og styring seg om å løse felles samfunnsutfordringer. Samvirkene har lang tradisjon i å løse store samfunnsutfordringer. Etter krigen, var det, for eksempel, mangelen på boliger. Det ble i stor grad løst ved at folk gikk sammen og etablerte boligsamvirker som OBOS og NBBL.

Samvirke er et eierskap som er godt egnet for å bidra å løse flere av de store utfordringene (bærekraft, økende ulikhet og disrupsjon) vi står overfor, ifølge en rapport fra Agenda utført på vegne av Norsk Landbrukssamvirke. Og det norske folk er enig, det viser resultatene fra Ipsos store omdømmekåring. Tre av de fem bedriftene som har best omdømme er samvirkeeid; Coop (1), Tine (2) og Felleskjøpet (5). Undersøkelsen viser at nordmenn – og særlig de unge tror på samvirke som eierform.

Samvirkene skal derfor vise at langsiktig, bredt eierskap og norsk eierskap er løsningen på mange av de utfordringene vi står overfor.

Vi har startet arbeidet. Samvirkesenteret har skiftet navn til Samvirkene. Vi har fått ny logo og nye websider. Og vi er i ferd med å fylle nettsidene med aktiviteter for 2020. Følg med, nettsiden oppdateres fortløpende.

Vi har så vidt startet posisjoneringsarbeidet. I 2019 fikk vi 10 medieoppslag om langsiktig, bredt og nasjonalt eierskap. Og vi har gjennomført flere møter på Stortinget i løpet av høsten. Det er en stor interesse for å sette eierskap på den politiske dagsorden, men vi trenger langt flere analyser og fakta.

Vi har derfor startet arbeidet med å få på plass analyser og fakta som gjør at samvirke som eierform kan løftes i den politiske debatten. Samfunnsøkonomisk analyse er i gang med å analysere Hvem som eier Norge – og Ipsos vil på nyåret gjennomføre en opinionsundersøkelse; hva slags eierskap ønsker vi?

Disse analysene og faktaene skal vi bruke til å løfte debatten; Hvem skal eie Norge, hvorfor er eierskap viktig og hvilket eierskap tar best vare på og utvikler den norske modellen.

2020 blir et spennende år – jeg gleder meg allerede!

Til vi sees igjen, riktig god jul!

 

mvh

Janne