GOD JUL!

En liten julehilsen og statusrapport fra Samvirkene.
Publisert: fredag 11. desember 2020
Bilde

Da nærmer det seg juleferie og et nytt år! 2020 har vært annerledes for oss alle. 

Samvirkene har brukt 2020 på å fortsette arbeidet med å vise at nasjonalt, langsiktig og bredt eierskap er svaret på utfordringene vi står ovenfor. 

Vedlagt følger en kort oppsummering av årets viktigste begivenheter i Samvirkene.

Samvirkene fikk sammen med Norsk Landbrukssamvirke, NBBL, Norges Råfisklag, Kredinor og Coop, gjennomført analyser som har resultert i følgende funn:

Funn gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse: 

 • Samvirker utgjør 3 prosent av årsverkene i det alminnelige arbeidsliv.
 • I nedgangstider gjør samvirker det bedre og skjermer i større grad de sysselsatte.
 • Finanssamvirker gjorde det bedre under finanskrisen enn andre finansforetak.
 • Samvirker kan ikke selges og representerer en stabilitet i norsk eierskap. 
 • Utenlandske eiere har bygget opp viktig styringskompetanse knyttet til forvaltning av norske ressurser og kompetanse. 
 • Når utenlandske selskaper går inn i norske virksomheter blir det mindre bedrftsdemokrati og mer byråkrati. Den økte effektiviteten vi har oppnådd gjennom det norske trepartssamarbeidet reduseres (Fafo/NITO). 
 • I nedgangstider har utenlandske eiere en tilbøyelighet for å verne om foretakenes hjemmebase ved nedskaleringer. 

Funn gjort av Ipsos: 

 • 4 av 5 nordmenn mener eierskap er viktig.
 • Nordmenn mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet, for norske lokalmiljø og for sysselsettingen i Norge. 
 • Over halvparten mener at norske eiere gir sikrere arbeidsplasser.
 • Kun 3 prosent mener utenlandske eiere er best.
 • Over halvparten mener at norske myndigheter bør gjennomføre tiltak for å sikre at andelen utenlandske eiere ikke skal øke fra nå av. 
 • Nordmenn forbinder samvirker med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser, og kunnskap og kompetanse i Norge. 
 • Samvirke er den eierformen nordmenn har svakest assosiasjoner til (bortsett fra familieeide bedrifter). 

Disse funnene er videre brukt i kronikker, redaksjonelle oppslag, podcaster og som grunnlag for Samvirkefrokosten. 

Samvirkefrokosten

Samvirkefrokosten ble avholdt 20. oktober. Tematikken for Samvirkefrokosten var: Hvem skal eie Norge? Partileder Jonas Gahr Støre, Adm.Dir. i Finans Norge Idar Kreutzer, og Adm.Dir. i Kredinor Tor Berntsen diskuterte eierskap og finanssektoren. Videre diskuterte næringspolitisk talsmann i AP Terje Aasland, Konsernsjef i Coop Geir Inge Stokke, og Adm. Dir i Virke, Ivar Horneland Kristensen, eierskap og varehandel. Ordstyreren var Janne Log. Samvirkefrokosten ble streamet direkte (ca. 239 fulgte direkte), og lagt ut på YouTube (700 visninger), og sendt som #PolyPod. 

Eierskap på dagsorden

I 2020 oppnådde Samvirkene rundt 35 oppslag/kronikker om eierskap, se www.samvirkene.no, og vi deltok i en rekke podcaster:

 • PolyPod 20. mai: Hva betyr eierskap i Norge? (Samfunnsøkonomisk Analyse + Samvirkene)
 • PolyPod 5. mai: Hvordan blir Norge etter koronakrisen (Bilkollektivet + Samvirkene)
 • Powerladies Podcast 12. mars: med Daglig leder fra Samvirkene, Janne Log
 • Powerladies Podcast 8. mars: med Anne skuterud
 • PolyPod 13. oktober: Ipsos Omdømmeundersøkelse
 • PolyPod 2. september: Det digitale eierskiftet

Høringssaker

Samvirkene har svart på følgende høringssaker i 2020:

 • (20/7410-1) Erfaringer med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
 • (20/6735-2) Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 (20/6735-2). 
 • Høring - forslag til endringer i hvitvaskingsregelverket - EUs femte hvitvaskingsdirektiv. 
 • (20/4007-3) Høring om forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19). 
 • (20/1692-2) Høring - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. 

Vi deler det meste i sosiale medier, så følg oss gjerne på Instagram, Facebook og LinkedIn (@Samvirkene på alle plattformer)!

God jul og godt nytt år fra oss i Samvirkene!