Bærekraft ingen omdømmekonkurranse

av daglig leder i Samvirkene, Janne Log, publisert i Nationen
Publisert: mandag 30. september 2019

Bærekraft krever langsiktig, systematisk arbeid. Og langsiktig eierskap er en klar fordel når målet er langsiktig.

Vi står overfor store bærekraftsutfordringer. Selv om ulike sektorer har ulike utfordringer, krever langsiktige utfordringer langsiktig, systematisk arbeid.

I Financial Times (6.september) uttrykker den anerkjente amerikanske forretningsadvokaten Marty Lipton frykt for at amerikanske selskapsstyrer fokuserer for mye på eiernes kortsiktige interesser på bekostning av de langsiktige interessentene til ansatte, kunder og samfunn. Han sier toppledere, styrer og eiere må lære av den politiske uroen de økende inntektsforskjellene har ført til.

Flere amerikanske toppledere deler Liptons frykt. Nylig undertegnet 181 amerikanske toppledere et opprop om at de har en forpliktelser overfor til alle interesser grupper, ikke bare eierne. Toppsjefene ønsker å signalisere at de har fått med seg protestene og den økende uroen. De sier de vil håndtere særlig klimautfordringene i forhold til alle interessenter og med et langsiktig tidsperspektiv. 

Generelt kan man si at styrene i norske selskaper har hatt et bredere interessentperspektiv enn styrene i amerikanske selskap, som har fokusert mer på forpliktelser overfor eierne. Det er derfor ingen grunn til å tro at norske toppledere ikke deler ambisjonen til de 181 amerikanske topplederne. Men spørsmålet i Norge er; har vi et eierskap som har samme interessentsyn som de amerikanske topplederne?

Ulike eierskap har fordeler og utfordringer som spiller inn når virksomheten skal utvikle seg langsiktig og bærekraftig. Men er du en langsiktig, profesjonell eier, vil du ha fokus på bærekraft. Dersom eierskapet kortsiktig vil kortsiktige profittmål stå i konflikt med langsiktig fokus på bærekraft.

Når det gjelder eierskap skiller Norge seg fra Sverige og Danmark. Norge har en høyere andel utenlandsk eierskap og et større statlig eierskap. Regjeringen har som mål å redusere det statlige eierskapet. Men nesten halvparten av alle oppkjøp i Norge skjer nå i utenlandske interesser (SSB).

Det utenlandske eierskapet kan bli en utfordring når det gjelder å finne gode, langsiktige løsninger på bærekraftsutfordringene. I 2017 hentet nemlig de utenlandske eierne ut 96 milliarder i utbytte, dette er 17 milliarder kroner mer enn året før. Dette tyder på at kan trekke de utenlandske eiere har et mer kortsiktig perspektiv enn de norske.

Ikke optimalt – når vi står overfor store utfordringer som krever langsiktige løsninger.