Hva gjør vi i møte med monopolisten Amazon?

av daglig leder i Samvirkene, Janne Log, publisert i Stavanger Aftenblad
Publisert: søndag 06. september 2020
Bilde

Norsk oljehistorie er en suksess. Nå må vi bruke denne erfaringen brukes for å sikre nasjonalt, langsiktig eierskap i det som er i ferd med å bli det store digitale eierskiftet.

Det er bare femti år siden vi første gang fant olje gjennom prøveboring. Siden da har vi bygget opp et stort, internasjonalt oljeselskap og en stor leverandør- og supplyindustri. Den norske stat tar en stor del av inntekten fra petroleumsvinningen, det norske oljefondet er verdens største statlige fond og vi har et meget kompetent styringssystem. Norge beholdt et nasjonalt, bredt og langsiktig eierskap, ble en rik nasjon og utviklet den norske modellen. Den norske oljehistorien er i all hovedsak en suksess-historie - også i en global kontekst.

Nå står vi i et digitalt skift der globale teknologimonopolister får stadig mer makt.  Fallende marginalkostnader, knallsterke merkevarer og brukervennlige løsninger har gjort at plattformselskap som Facebook, Google, Amazon og Apple nesten har blitt globale monopoler. Den monopollignende posisjonen gjør at de får en enorm makt over både ansatte og de som tilbyr varer og tjenester på plattformen. USAs teknologisektor er nå verdt mer enn alle børsselskaper i Europa. Bare de kinesiske selskapene vokser like raskt. Så kom den store nedstegningen og ga de globale gigantene enda mer fart. Facebook og Amazon har begge doblet overskuddene sine i andre kvartal. Det teknologiske skiftet er i ferd med å bli det store eierskiftet.

Amazon, som er verdens ledende plattform for kjøp og salg på nett, har nå bekreftet at de kommer til Sverige. Og gjennom logistikksentre i Sør-Sverige vil de ha en direkte inngang til Norge. Nylig måtte Amazon møte i den amerikanske kongressen og svare på anklager om at de samler inn og bruke brukerdata til å lage egne tilbud og på den måten presset andre aktører ut av markedet. Videre ble de anklaget for å tvinger forhandlere til å bruke Amazons egne lagre og logistikksystem, som fører til at forhandlerne må øke prisene. Dette gir igjen rom for Amazons egenproduserte produkter. 

Det har også vært mye fokus på hvordan Amazon behandler de som arbeider der. Forfatteren James Bloodworth, gikk undercover og tok jobb i blant annet Amazon. I følge Bloodworth betaler Amazon svært lav lønn, gir få rettigheter til sine ansatte og underlegger dem et svært strengt kontrollregime. Dette er arbeidsforhold som ikke er lov i Norge, og som derfor gir Amazon et økonomisk fortrinn. I tillegg betaler de store amerikanske IT-gigantene i praksis ikke skatt i de landene de opererer i.

Den norske befolkningen mener eierskap er viktig. En opinionsundersøkelse fra Ipsos viser at vi mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet (82 prosent), for norske lokalmiljø (78 prosent) og for sysselsettingen i Norge (76 prosent). Når det gjelder nasjonalt vs utenlandsk eierskap svarer kun 3 prosent fortrekker utenlandsk eierskap.

Vi er nå i en situasjon der mange norske aktører må gjøre en strategisk vurdering; er dette et marked Amazon kan bli interessert i? Hvis svaret er ja, da er det ikke plass til oss.

Det haster med en nasjonal plan for å styrke det langsiktige, brede, nasjonale eierskapet og sikre og utvikle vårt viktigste konkurransefortrinn; den norske modellen. Dette er den viktigste næringspolitiske utfordringen siden utviklingen av de ti oljebud i 1971. Vi må bruke erfaringene fra oljeeventyret brukes for å sikre nasjonalt, langsiktig eierskap og utvikle og foredle den norske modellen i møte med de globale teknologi monopolistene. Nå trenger vi Arne Rettedal 2.0.