Vibeke Marøy Melstrøm, toppsjefen som sloss for likestilling for funksjonshemmede

Publisert: tirsdag 11. februar 2020
Bilde

Kort om Uloba:

Uloba – Independent Living Norge SA er en politisk interesseorganisasjon som kjemper for likestilling av funksjonshemmede i samfunnet. Vi har utviklet Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) som det viktigste verktøyet for likestilling av funksjonshemmede til aktive bidragsytere i samfunnet i utdanning, jobb, familie og fritid.

Uloba er organisert som et samvirkeforetak, av og for funksjonshemmede. Vi er en ideell aktør, non-profitt og den største tilretteleggeren av BPA i Norge.

Vi baserer vårt arbeid på likepersonsarbeid og erfaringsutveksling mellom funksjonshemmede med assistansebehov.

Uloba har totalt drøyt 1800 samvirkemedlemmer, hvorav 1100 funksjonshemmede har sin assistanseordning i Uloba.

Som sjef, hva er du mest stolt av?

Jeg er stolt av å ha vært med på å grunnlegge Uloba, etablere og utvikle BPA som et likestillingsverktøy. BPA setter funksjonshemmede i stand til å delta i samfunnet som aktive borgere med rettigheter og plikter. BPA er et viktig bidrag for likestillingen av funksjonshemmede i samfunnet.

Hva er den største utfordringen for Uloba i årene fremover?

Den største utfordringen er å bevare BPA etter intensjonen, som et likestillingsverktøy. I dag utvannes BPA ordningen gjennom sin plassering i helselovverket. Mange kommuner innvilger BPA til kun å omfatte de nødvendigste behovene for å kunne overleve, ikke til å leve som aktive samfunnsborgere. Uloba innførte og utviklet BPA i Norge som et likestillingsverktøy for oss funksjonshemmede. Vi kjemper en politisk kamp for å bevare BPA slik den var tenkt.

Hva er den største næringspolitiske utfordringen for Norge i årene fremover?

Den største næringspolitiske utfordringen er å få flere funksjonshemmede i jobb. I dag står cirka 85000 funksjonshemmede i kø for å få jobb. Næringslivet må våge å satse på den kompetansen vi representerer. Funksjonshemmede som vil jobbe, men som ikke får sjansen i dag, representerer en uutnyttet ressurs som samfunnet ikke har råd til å la stå ubenyttet for å opprettholde velferdssamfunnet.

 

Personlig spørsmål:

Har du noen personlige ambisjoner i årene fremover?

Størsteparten av mitt liv går med til å jobbe for likestilling av funksjonshemmede. I snart 30 år har Uloba vært både jobb og fritid. Fortsatt må jeg kjempe for likestilling av funksjonshemmede i samfunnet, for vi er på ingen måte i mål. Som representant for Norges største diskriminerte minoritetsgruppe vet jeg at vi må kjempe likestillingskampen selv.