Cato Strøm, toppsjefen har hatt en stolt, men kort rally-karriere

Publisert: torsdag 06. februar 2020
Bilde

Om TONO

TONO er en 91 år gammel organisasjon og er organisert som et samvirkeforetak. TONO representerer rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Vi har ca 32.000 norske medlemmer, og gjennom gjensidige representasjonsavtaler med de fleste land i verden, representerer vi 2,5 millioner opphavere og forlag, eller det vi kaller «verdensrepertoaret

Disse rettighetene selger vi i det norske markedet til de som vil bruke musikk, for eks til kringkastingsforetak, TV distributører, Spotify, Youtube, Tidal, Apple, Facebook, konsertscener, butikker osv.

Det gir en omsetning på i overkant av 700 MKR

Som sjef for TONO, hva er du mest stolt av?

CS Svar: Jeg er naturligvis stolt over at TONOs medlemmer lager musikk som lyttes til verden over. Etter at vi har fått grenseoverskridende tjenester so for eks.Spotify, ser vi at norske unge opphavere har kjempesuksess i svært mange territorier.

Videre er jeg naturligvis stolt av et medarbeider korps som opprettholder TONOs stilling helt i verdenstoppen når musikklisensiering per capita, til tross for meget svak kronekurs.

Jeg er naturligvis stolt av at TONO sammen med tilsvarende selskap i de andre nordiske land har vært pionerer når det gjelder å adoptere nye former for musikkdistribusjon. Det siste kanskje på godt og ondt, siden svært mange får svært lite gjennom strømmetjenestene, men det er også mange som har store inntekter på det området.

Hva er den største utfordringen for TONO i årene fremover?

CS svar: For TONO, som et lite selskap i et lite land som Norge, vil digital transformasjon skape store utfordringer, men også muligheter. Ny teknologi er for så vidt ikke noe nytt, men det vi har opplevd de siste 10 årene på teknologi fronten, krever store investeringer og en helt ny måte å gjennomføre de prosesser som moderne rettighetsforvaltning krever.   

Hva er den største næringspolitiske utfordringen for Norge i årene fremover?

CS svar: I det store og det hele dreier det seg nok om å styrke næringene i fastlands Norge.

Oljen vil ikke smøre oss i evighet.

Jeg treffer mange kolleger fra ulike land verden over. Det er lett å få inntrykk av at vi i Norge lever i en velstands boble. Norges mål må i årene fremover være å tilpasse oss et kostnadsnivå og et levesett som står i bedre forhold til hva andre land har.

Kultur blir gjerne sett på som et smalt næringsfelt. Ikke desto mindre er det voksende.

Legg til rette for kultur eksport, for eks med skatt -og avgiftsordninger som vi ser i land vi konkurrerer med. På musikkområdet har Norge hatt verdens stjerner de siste årene. Norske rettigheter på norske hender må bli et mantra på kulturområdet.