Bård Folke Fredriksen - frimerkesamleren som ble boligsjef

Publisert: mandag 27. januar 2020
Bilde

NBBL

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA er interesseorganisasjon for 41 boligbyggelag over hele landet. Disse boligbyggelagene har igjen 1.050.000 medlemmer og forvalter om lag 530.000 boliger i over 13.400 borettslag og sameier. Høy og stabil boligbygging, gode boliger, godt vedlikehold, profesjonell forvaltning og gode bomiljøer er saker NBBL jobber for. Blant annet derfor er det så viktig at flest mulig av de som ønsker det kan eie sin egen bolig.

Som sjef for NBBL, hva er du mest stolt av?

Vi har mye å være stolt av. Boligbyggelagene og borettslagene har vært helt avgjørende for at de fleste i Norge eier sin egen bolig og at vi sannsynligvis har verdens mest velholdte boliger. Eierlinjen har også bidratt til jevnere velstandsutvikling og bedre integrering enn i mange andre land. Boligbyggelagene forblir der også når nybygde boliger er solgt, og tilbyr profesjonell forvaltning. Det bygger gode bo- og nærmiljøer.

 Hva er den største utfordringen for NBBL i årene fremover?

Høye boligpriser og stramme regler for utlån gjør at selv mennesker med betjeningsevne, men uten egenkapital, sliter med å komme inn på boligmarkedet. I pressområdene er det viktig at det bygges tilstrekkelig til å stagge boligprisveksten. Det må satses på å utvikle tilbudssiden, og fortsatt forenkle lov og regelverk. Videre står mange borettslag og sameier står foran store oppgraderinger av den eksisterende boligmassen. Det finansierer selvfølgelig norske boligeiere selv. Samtidig er det noen megatrender som gjelder oss alle som krever handling. Det grønne skiftet og eldrebølgen. NBBL arbeider for at myndighetene ser hvilket bidrag norske borettslag og sameier kan gi både for å spare energi, redusere klimaavtrykket og tilrettelegge for at eldre kan bo lenger i egen bolig gjennom tilgjenglighetstiltak. Her er det et store potensialer som kan utløses, men det krever samarbeid mellom norske boligeiere og myndighetene.

Hva er den største næringspolitiske utfordringen for Norge i årene fremover?

Å skape nye lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser som kan bære både det norske kostnadsnivået, skattenivået og velferdssamfunnet vårt videre. Digitalisering gir fantastisk muligheter for dette, men vi må ikke lukke øynene for at digitalisering også kommer til å overflødiggjøre mange arbeidsplasser vi i dag kjenner. Derfor må vi omstille oss, bygge ny kompetanse og skape de nye lønnsomme arbeidsplassene raskt.