SAMVIRKENES ÅRSMØTE GJENNOMFØRES PÅ TELEFONEN

Dato: torsdag 28. mai 12:00 - 13:00

Sted: Telefon

Påmelding: Meld deg på

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet sendes styret senest fire uker før møtet, dvs. senest tirsdag 5 mai. Sakene kan sendes på e-post til jl@samvirkene.no

Medlemsorganisasjonene står fritt til å melde på så mange de ønsker til årsmøte. 

I utgangspunktet har hvert medlem én stemme i årsmøtet. Stemmetall for de Stiftende foretak framgår av note til vedtektenes paragraf 6. 

Årsmøtepapirene sendes ut elektronisk til alle påmeldte senest to uker før møtet, dvs. senest 14. mai.

Påmelding innen tirsdag 14. mai.