SAMVIRKEFROKOSTEN: HVEM SKAL EIE NORGE?

Dato: tirsdag 20. oktober 08:00 - 10:00

Sted: Grand hotell, Oslo

Temaet for årets Samvirkefrokost er eierskap. Vi står nå overfør økende konkurranse fra de globale teknologimonopolistene, økende ulikhet og store bærekraftsutfordringer. Hva slags eierskap og styring er best egnet til å løse disse utfordringene.

Bekreftede innledere:

Jonas Gahr Støre, partileder Jonas Gahr Støre

Idar Kreutzer, adm dir i FinansNorge

Ivar Kristensen, adm dir i Virke