SAMVIRKEFROKOSTEN: HVEM SKAL EIE NORGE?

Dato: tirsdag 20. oktober 08:00 - 10:00

Sted: #Polypod

Temaet for årets Samvirkefrokost er eierskap; Hvem skal eie Norge?

Eierskapsdebatten i Norge ender ofte opp med å handle om statlig eierskap og formuesbeskatning. Dette er en polariserende og begrensede debatt. Vi ønsker å løfte en bredere debatt; hva slags eierskap trenger vi for å møte de utfordringene Norge nå står overfor?

Hvem bør eie norsk finanssektor?

partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre,

adm dir i FinansNorge, Idar Kreutzer,

adm dir i Kredinor Tor Berntsen,

Ordstyrer Janne Log

Hvem bør eier norsk varehandel?

partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre,

konsernsjef i Coop Geir Inge Stokke og

adm dir i Virke, Ivar Horneland Kristensen

Ordstyrer  Janne Log

Du kan følge oss live eller lytte til årets Samvirkefrokost på #Polypod