Hvem skal eie Norge? Podcast Samvirkene i samarbeid med Powerladies v/Yrja Oftedahl

Dato: mandag 9. mars 08:00 - 10:00

Sted: Oslo/tbd

Påmelding: Meld deg på

I år er det 15 år siden det ble vedtatt at styrer i allmennaksjeselskap måtte ha minst 40 prosent kvinner i styrene. I 2005 var det bare 16 prosent kvinner i styrene som ble omfattet av kvoteringen. I 2008, da fristen for oppfyllelse av kvotekravet var ute, var kvinneandel i styrene oppe i 41 prosent.

Kvinner og eierskap går langt tregere. Fremdeles eier menn eier 80 prosent av aksjeverdiene i Norge. Dette er ikke bærekraftig. Hva gjør vi? Finner det andre eierformer som er mer egnet for at kvinner skal eie mer.

Samvirkene inviterer til livepodcast i samarbeid med Powerladiespodcast. Det er som alltid Yrja Oftedahl som styrer det hele.